B-CLASS GIRLS ONLY, 12 – 15 ÅR

EN STREETLINJE BARA FÖR TJEJER!!!
Du kommer att träna hiphop, popping, locking, breaking samt freestyle.
Under terminerna studeras också längre sceniska koreografier in.
För att gå i B-class ska du ha minst 3 terminers danserfarenhet.

Intagning endast till höstterminen.

DAGSTARTTIDÄMNESLUTLÄRARE
TISDAG6/216.30 - 17.30STREET29/5JUAN FUENZALIDA
SÖNDAG28/115.15 - 16.15STREET2/6JULIA LUZZANA
SÖNDAG28/116.30 - 17.30STREET2/6JULIA LUZZANA

Pris: terminskort (5950:-/termin)

Anmäl dig till en eller flera kurser med epost här info@danscompagniet.se. Vid varje anmälan måste vi ha kurs, kursnummer, namn på deltagaren, personnummer, adress- och kontaktuppgifter. Är du under 18 år måste målsman göra anmälan eller skriva under. Skriv kursanmälan och kursnummer i ärenderaden eller ring 08 -652 87 00.
Anmälan är bindande! Vid avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras en avgift om 200:-. Efter kursstart debiteras hela kursavgiften.
Du som vill köpa klipp- eller terminskort skriver detta. Mer info om klippkort under fliken ”Mer information, priser mm” i menyerna här ovan.